Home GDPR

Politica de prelucrare a datelor (GDPR)

INTRODUCERE

Euro Standard Press 2000 apreciază vizitarea site-urilor sale web:

•  https://electronica-azi.ro/
•  https://international.electronica-azi.ro/
•  https://www.esp2000.ro/

S.C. Euro Standard Press 2000 S.R.L. (numită în continuare ESP2000) cu sediul în Câmpulung, Str. Maior Giurescu nr. 2 Bis, Jud. Argeș, având cod de identificare fiscală RO 3998003, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/1371/1993, este operator al datelor personale transmise prin intermediul acestor site-uri web. Site-urile sunt găzduite pe serverele unei companii partener: SC IT Fusion srl, Nr. Ord. Reg. Com.: J40/12174/21.10.2014, Cod Fiscal: 33716201, Bdul Gheorghe Șincai, Nr. 12, Bl. 12, Sc. A, Et. 1, Ap. 6, Sector 4, București, Email: office@itfusion.ro

Precizăm că nu vom solicita ori primi informații, de orice natură, de la copiii sub 16 ani.

Euro Standard Press 2000 S.R.L. se angajează să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dumneavoastră ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislatia aplicabilă. Această notă de confidențialitate descrie politicile și practicile ESP2000 privind colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale și vă stabilește drepturile de confidențialitate.

Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza din când în când această notificare de confidențialitate pe măsură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), vă vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dumneavoastră suplimentar.

CONTEXTUL LEGISLATIV

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, vă rugăm să accesați următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO

RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, iar dumneavoastră puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră și la exercitarea drepturilor dumneavoastră potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este: gdpr@esp2000.ro

CUM COLECTĂM ȘI PROCESĂM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

– Informații personale pe care ni le oferiți:

Putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:

 • informatii despre computerul dumneavoastră și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dumneavoastră IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului);
 • informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a vă abona la revista Electronica Azi in format tipărit (adresă de email și informațiile dumneavoastră de contact);
 • informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a vă abona la notificarile prin e-mail și/sau buletine de știri (numele și adresa dumneavoastră de e-mail);
 • informatiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți sau trimiteți prin acest site (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea);
 • informațiile pe care le furnizați atunci când participați la concursurile organizate pe site-ul nostru (adresă de email și informațiile dumneavoastră de contact);
 • opiniile sau comentariile dumneavoastră pe site-ul nostru;
 • orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți.

– Ce se întâmplă dacă nu ne dați datele dumneavoastră

Vă puteți bucura de acest site fără a ne furniza datele dumneavoastră personale sau consimțământul dumneavoastră. Puteți să introduceți doar cantitatea minimă de informații (nume și adresă de email) acestea fiind necesare pentru ca site-ul nostru să vă poată furniza serviciile pe care le-ați solicitat și să vă autentificați, astfel încât să știm că sunteți dumneavoastră și nu altcineva. Puteți gestiona datele comunicate de dumneavoastră și vă puteți retrage oricând acordul pentru comunicarea de marketing (publicitate).

Rețineți că, dacă nu ne dați datele dumneavoastră, cel mai probabil nu vom putea comunica cu dumneavoastră și să vă furnizăm serviciile descrise mai jos.

– Scopurile utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dumneavoastră, putem folosi datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:

 1. Comunicări, bazate pe interesul legitim al ESP2000 potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă ne-ați contactat prin intermediul acestui site sau în alt mod, vă putem procesa numele, datele de contact, locația și alte informații pe care ni le-ați furnizat pentru a va putea răspunde la întrebări, pentru a vă trimite revista sau revistele noastre în format tipărit, pentru a organiza convorbirea telefonică sau alte comunicări;
 2. Abonamentul la revista/revistele în format tipărit potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR: prin achiziționarea de produse prin intermediul acestui site (revistele produse de editura ESP2000), datele dumneavoastră personale, cum ar fi numele complet, datele de contact, adresa, detaliile de plată (dacă plătiți) vor fi prelucrate de către ESP2000 în următoarele scopuri: să emitem factura privind produsul achiziționat de pe site-ul nostru, să expediem produsul la adresa indicată de dumneavoastră, să încasăm prețul produsului achiziționat sau să păstrăm informațiile dumneavoastră atunci când doriți să renunțați la abonamentele oferite de editura noastră sau să vă retrimitem revistele lipsă atunci când acestea nu ajung din diverse motive la dumneavoastră;
 3. Marketing și relații publice, pe baza consimțământului dumneavoastră potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR: dacă sunteți vizitator al site-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri și semnalizatoare web adresa dumneavoastră IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referință, durata vizitei, fișierele log, interacțiunile cu site-ul nostru web și cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dumneavoastră sau dispozitivul dumneavoastră în conformitate cu această Politică de confidențialitate, informațiile pe care le-ați furnizat prin intermediul formularului din site sau serviciile achiziționate (valoarea, data, surse de date, note și remarci) pentru a efectua cercetari de marketing și pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicării noastre de marketing și pentru a o adapta la tendințele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activități de marketing, pentru a pregăti analiza noastră de business, pentru a personaliza serviciile și comunicările pentru dumneavoastră, pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorași sau a unor produse și servicii similare. De asemenea, dacă sunteți abonatul nostru la newsletter, puteți primi materialele noastre de marketing, vă putem procesa datele personale pe care ni le-ați furnizat pentru a distribui materiale promoționale, putem face anunțuri despre adăugiri și modificări privind serviciile noastre, putem personaliza acest site și comunicarea noastră de marketing pentru dumneavoastră, vă putem trimite notificari prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite buletine de știri și revistele noastre de e-mail (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai sunteți interesat de aceste materiale) sau vă putem trimite comunicări de marketing referitoare la activitatea noastră despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră.
 4. Securitate, bazată pe interesul legitim al ESP2000 potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă sunteți vizitator al acestui site, putem prelucra datele personale pe care le-ați încărcat, datele colectate automat despre dumneavoastră sau despre dispozitivul dumneavoastră, în conformitate cu această notificare de confidențialitate (de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web) pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor și intereselor ESP2000 și ale terților și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Menționam că aceste informații pot fi dezvăluite în scopul investigării sau urmăririi penale.

DEZVĂLUIREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatiile pe care le colectam de la dumneavoastră vor fi prelucrate NUMAI în România. ESP2000 se străduiește să aplice garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră personale pentru a le utiliza numai în conformitate cu relatia dumneavoastră cu editura noastră ESP2000 și cu practicile descrise în această Politică de confidențialitate. ESP2000 minimizează riscul pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, prin faptul că nu colectează sau stochează informații sensibile despre dumneavoastră.

În măsura permisă de legile aplicabile în materie de protecție a datelor, putem divulga datele dumneavoastră personale unor clienți (pentru implicarea în afaceri sau pentru a confirma calitatea înaltă a serviciilor noastre), auditori, agenții, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale. Vom indica în mod clar pentru dumneavoastră fiecare destinatar de date dacă este bine cunoscut în momentul inițierii procesării.

Putem, de asemenea, dezvălui datele dumneavoastră personale:

 • în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • în legătură cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Regulamentul GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate. Aveți dreptul de a accesa și de a rectifica (corecta) înregistrarea datelor dumneavoastră personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte. Ne puteți solicita să ștergem aceste date sau să încetăm prelucrarea acestora, sub rezerva anumitor excepții. De asemenea, ne puteți solicita încetarea utilizării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protecție a datelor dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care vă prelucrăm datele dumneavoastră personale. Puteți solicita, de asemenea, informații suplimentare despre: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informațiilor și cât timp vor fi stocate. Dacă doriți să executați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa gdpr@esp2000.ro, oricând.

AVERTIZARE! Vă rugăm să vă exersați cu înțelepciune drepturile și să rețineți că abuzul de drepturi vă poate atrage răspunderea.

Datele de contact ale autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Cod poștal RO-010336
Pagina de internet:  http://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602